ถามตอบ

Q?Camp Touring คืออะไร?
A.

การเรียน ไม่ใช่แต่เรียนภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่หมายถึงการเรียนรู้ถึงโลกทัศน์ภายนอก และการเรียนรู้เชิงบูรณาการ การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้นอกสถานที่ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่นักเรียน และนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเรียนรู้นอกสถานที่ ทีมงานจึงเตรียมพร้อมด้วยโปรแกรมทัศนะศึกษาต่างๆ และการเข้าค่าย เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงาน รวมถึง รถปรับอากาศที่ทันสมัย, อาจารย์ วิทยากรและพี่เลี้ยงที่มีความรู้และความสามารถโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ

Q?Activity Game คืออะไร?
A.

การเรียน ก่อนที่จะเข้าสัมมนา ระหว่างสัมมนา หรือก่อนเข้างานปาร์ตี้ เพื่อเป็นการลดความตึงเครียดหรือการพักผ่อนอิริยาบถ ทีมงานจึงได้มีแนวคิดการจัดซุ้มเกมส์ ชิงของรางวัลต่าง ๆ ท่านจะได้สนุกสนานในการทดสอบความสามารถภายในซุ้มเกมส์ชิงของรางวัลง่าย ๆ เช่น ปาเป้า, จับใหญ่, กำถั่ว, เหรียญพาโชค, น้ำเต้าปูปลา ฯลฯ