การเรียน ไม่ใช่แต่เรียนภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่หมายถึงการเรียนรู้ถึงโลกทัศน์ภายนอก และการเรียนรู้เชิงบูรณาการ การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้นอกสถานที่ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่นักเรียน และนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ

ในการเรียนรู้นอกสถานที่ ทีมงานจึงเตรียมพร้อมด้วยโปรแกรมทัศนะศึกษาต่าง ๆ และการเข้าค่าย เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงาน รวมถึง รถปรับอากาศที่ทันสมัย, อาจารย์ วิทยากรและพี่เลี้ยงที่มีความรู้และความสามารถโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ

No Comments Yet.

Leave a reply